O nas

„Wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę.

Z czubka jego młodego pędu odłamię gałązkę

i umieszczę ją na wyniosłej i masywnej górze.

Posadzę ją na wysokiej górze Izraela.

Wypuści pędy i wyda owoce.

Stanie się cedrem wspaniałym.

Wszelkiego rodzaju ptactwo

będzie pod nim mieszkać

i w cieniu jego gałęzi zakładać gniazda.” 

Ez 17, 22-23

 

Kilkanaście lat temu liderzy Metanoi Krzysiek i Ula otrzymali od Boga Słowo z Księgi proroka Ezechiela i tak zaczęła się tworzyć historia Metanoi. Nasza historia zaczęła się od spotkania, od spotkania żywego Boga i od spotkania ludzi zakochanych w Jezusie Chrystusie.  Od lat żyjąc z Nim jako wspólnota jesteśmy w nieustającym procesie przemiany, w procesie – metanoi. Jesteśmy w procesie odbudowy nas samych jako ludzi i odbudowy Kościoła jako wspólnota.  

Dzisiaj, po 16 latach, Bóg znowu nas woła na głębię, mówi do nas „Buduj!”, wzywa nas do kolejnych kroków wiary. Pamiętacie historię Nehemiasza? On na Boże polecenie w 52 dni odbudował totalnie zniszczone, będące od 140 lat w ruinie, mury Jerozolimy. Ta historia nas bardzo inspiruje. Podjęliśmy decyzję, że czas opuścić Jaworzno i przeprowadzić się do do nowego, większego miejsca. W ramach nowej przestrzeni stworzymy  METANOIA CENTRUM, będzie ono łączyło działania Fundacji Aplica i wspólnoty Metanoia. Do tej pory te dwie rzeczywistości miały wspólne cele ale zupełnie oddzielne siedziby. Nasze nowy dom  to lokal o powierzchni 1550 m w centrum Sosnowca. Tu chcemy stworzyć dom dla wielu ludzi: salę uwielbienia i centrum rozwoju, miejsce będące przestrzenią do modlitwy dla 500-700 osób, tu chcemy odpowiadać na konkretne potrzeby lokalnej społeczności. Takie jest nasze “nehemiaszowe marzenie”. Wierzymy, że to właśnie w tym miejscu mamy być odpowiedzią, to właśnie w tym miejscu mamy tworzyć Kościół „okazały, sławny i wspaniały”. 

Do tej pory jako Wspólnota Metanoia i Fundacja Aplica zrealizowaliśmy wiele wspaniałych, mających bardzo konkretny wpływ na rzeczywistość inicjatyw. Te inicjatywy to:

 • konferencja Strefa Zero 
 • 14-o miesięczny program szkoleniowy Szkoła Liderów 
 • spotkania dla kobiet „Ezer”i spotkania dla mężczyzn „Forma”
 • kilkadziesiąt polskich wyjazdów misyjnych, dzięki którym tysiące ludzi usłyszało o Chrystusie  
 • służba dzieci Metanojki i służba młodzieżowa O!Mega
 • kilka kursów Alpha 
 • realizowanie gadżetów z chrześcijańskim przesłaniem 
 • poradnictwo, psychoterapia indywidualna i grupowa
 • bezpłatny mentoring i szkolenia zespołów liderskich
 • coroczne obozy formacyjne
 • niedzielne nabożeństwa i działania medialne, przez które dotarliśmy z Ewangelią do tysięcy osób