Metanoia Camp

Metanoia Camp to odbywający się raz w roku tygodniowy, formacyjno-wypoczynkowy, letni obóz rekolekcyjny, to formacja w grupach, modlitwa indywidualna, warsztaty tematyczne, wieczorne uwielbienia i nauczania.  Co roku, od 16, lat w obozie bierze udział ok. 150-180 osób. Metanoia Camp dedykujemy przede wszystkim osobom będącym w formacji Metanoi ale także osobom z zewnątrz.  Dzięki ofiarom od darczyńców, wpływającym do nas w ciągu roku, mamy możliwość częściowo pokryć koszty pobytu tym z nas, którzy są w najtrudniejszej sytuacji finansowej . Ten tydzień to dla nas zawsze niesamowity czas w trakcie którego wyjątkowo intensywne ładujemy nasze duchowe akumulatory .

 

Liczby:

16 edycji

1500 uczestników