Omega

Wierzymy, że Bóg ma wielkie plany wobec młodszych pokoleń. Naszym pragnieniem jest widzieć jak życie nastolatków jest przemienianie poprzez Bożą miłość. Odpowiedzią na to jest Omega, której wizją jest inwestowanie w to pokolenie. Docieramy z Ewangelią do pokolenia “Z” poprzez eventy, rekolekcje, social media. Tworzymy również przestrzeń, gdzie młodzi ludzie mogą wzrastać w wierze, jak również tworzyć autentyczne relacje między sobą. Chcemy również uczyć nastolatków jak stawać się uczniami Jezusa, czemu służą małe grupy oraz szukać sposobów jak mogą angażować się w służbę. Wierzymy, że ich obdarowanie niesie odświeżenie dla Kościoła oraz nadzieję dla świata.

 

Można wrzucić cytat z mojego nauczania ze strefy:

 

Wolą Boga jest by wszystkie generacje Go poznały i doświadczyły Jego działania

Liczby?