Społeczność Metanoia

„Być nieustannie rosnącą, żywą i oddychającą wspólnotą, która doprowadza ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa poprzez głoszenie Ewangelii i życie nią. Pragniemy, by wszyscy stali się uczniami Chrystusa mocą Ducha Świętego, chcemy pomagać im w osiąganiu dojrzałości duchowej, zapewniając formację i służąc sobie nawzajem w miłości.”

 

Wierzymy, że jako Kościół jesteśmy nadzieją dla świata. Chcemy doprowadzać ludzi do wiary w Jezusa Chrystusa poprzez głoszenie Ewangelii i życie nią. Pragniemy, by wszyscy stali się uczniami Chrystusa mocą Ducha Świętego, chcemy pomagać im w osiąganiu dojrzałości duchowej, zapewniając formację i służąc sobie nawzajem w miłości. Naszym motto są  słowa: „Bóg używa zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy”. Chcemy mieć wpływ na świat oraz wyposażać i uzdalniać zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy.