Szkoła Liderów

Propozycja cytatu:

„Bóg powołuje zwyczajnych ludzi do nadzwyczajnych rzeczy”

 

Szkoła Liderów to 14-o miesięczny cykl szkoleniowy dedykowany wszystkim chcącym rozwijać swoje kompetencje liderskie po to, by skuteczniej prowadzić siebie i innych. W Szkole Liderów pracujemy głownie metodami warsztatowo-treningowymi, a to oznacza, że wiedza jest przyswajana poprzez doświadczenie i ćwiczenia. Cykl uczenia przebiega poprzez doświadczenie-refleksję-teorię-praktykę. Trening cechuje różnorodność form pracy szkoleniowej: mini wykłady, dyskusje, praca w małych grupach, praca z kamerą, tzw. video trening, kwestionariusze samooceny, burze mózgów, ćwiczenia w parach, dialog, ćwiczenia rywalizacyjne, indywidualne prezentacje, odgrywanie ról, gry zespołowe, informacje zwrotne.

 

Liczby:

11 edycji

200 uczestników